Tarieven

Tarieven

De door ons gehanteerde tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Dit is een overheidsorgaan. De hieronder vermelde tarieven gelden per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Hoofdstuk I – Consultatie en diagnostiek (C-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Consulten
C01 Eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt (niet verwezen) €46,24 
C02 Algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. €23,12 
C03 Consult, niet zijnde periodieke controle €23,12 
b. Diagnostisch onderzoek
C10 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen €23,12
C11 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion €109,51 
C12 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan €109,51 
C13* Studiemodellen t.b.v. behandelplan €30,42 
C14 Pocketregistratie €36,50
C15 Parodontiumregistratie €73,01 
c. Diversen  
C20 Mondzorg aan huis €18,25 
C21 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) €25,55 
Hoofdstuk II – Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)
Code Omschrijving Tarief
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €17,03 
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €12,78 
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €73,01 
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €73,01 
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto €26,77 
X24 Maken en beoordelen schedelfoto €32,85
X34 Beoordelen schedelfoto €24,34 
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto €206,85
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €60,84 
Hoofdstuk III – Preventieve mondzorg (M-codes)
Code Omschrijving Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €13,64
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €13,64
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €13,64
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €27,38 
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €18,25
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €6,08 
M40 Fluoridebehandeling €15,21 
M61* Mondbeschermer €27,38 
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element €52,93 
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element €29,20
Hoofdstuk IV – Verdoving (A-codes)
Code Omschrijving Tarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €15,21 
A15 Oppervlakte verdoving €7,91 
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie €48,67 
Hoofdstuk V – Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
Code Omschrijving Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €30,42 
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €30,42 
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €38,04 
Hoofdstuk VI – Vullingen (V-codes)
Code Omschrijving Tarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam €25,55 
V72 Tweevlaksvulling amalgaam €40,76
V73 Drievlaksvulling amalgaam €52,93 
V74 Meervlaksvulling amalgaam €74,22 
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €37,72 
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €52,93
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €65,10 
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €86,39 
V91 Eénvlaksvulling composiet €48,67 
V92 Tweevlaksvulling composiet €63,88 
V93 Drievlaksvulling composiet €76,05 
V94 Meervlaksvulling composiet €97,34 
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) €73,01
V30 Fissuurlak eerste element €27,38 
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting €15,21 
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €6,08 
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €12,17 
V70* Parapulpaire stift €12,17 
V80* Wortelkanaalstift €21,29 
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €9,13 
Hoofdstuk VII – Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €42,59
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €33,46 
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €48,67
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €49,71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €109,51
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €158,18 
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €206,85 
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €255,52 
E85 Elektronische lengtebepaling €15,21
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €18,25 
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €48,67 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug €36,50 
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €30,42 
E53 Verwijderen van wortelstift €42,59
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €30,42 
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €30,42 
E56* Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel €42,59 
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €30,42 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €85,17
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €54,75 
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €45,63 
E64 Afsluiting van open wortelpunt €48,67 
  Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €60,84
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €30,42 
  Bleken  
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €48,67
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €18,25 
E97* Uitwendig bleken per kaak €76,05
  Behandeling trauma-element  
E40 Directe pulpa-overkapping €30,42 
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €12,17
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €24,34 
E44 Verwijderen spalk, per element €6,08
Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam €12,17 
  Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31 Snij-/ hoektand €121,68
E32 Premolaar €170,35 
E33 Molaar €219,02
E34* Aanbrengen retrograde vulling €24,34 
E36* Het trekken van een element met re-implantatie €85,17 
E37 Kijkoperatie €73,01 
  Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen  
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen €60,84 
  Gebruik operatiemicroscoop  
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €82,13 
  Gebruiksklaar maken praktijkruimte  
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €60,84 

 

Hoofdstuk VIII – Kronen en bruggen (R-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Inlays en kronen
R08* Eénvlaks composiet inlay €73,01
R09* Tweevlaks composiet inlay €139,93
R10* Drievlaks composiet inlay €182,51
R11* Eénvlaksinlay €109,51
R12* Tweevlaksinlay €170,35
R13* Drievlaksinlay €243,35
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van
indirecte restauraties
€30,42
R24* Kroon op natuurlijk element €267,69
R34* Kroon op implantaat €243,35
R29* Confectiekroon €54,75
R31 Opbouw plastisch materiaal €60,84
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode €60,84
R33* Gegoten opbouw, directe methode €121,68
b. Brugwerk
R40* Eerste brugtussendeel €182,51
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €91,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €152,09
R50* Metalen fixatiekap met afdruk €30,42
R55* Gipsslot met extra afdruk €30,42
R60* Plakbrug zonder preparatie €121,68
R61* Plakbrug met preparatie €182,51
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €42,59
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €24,34
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €66,92
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen / porseleinen kroon in de mond €66,92
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €24,34
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug €60,84
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €30,42
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €30,42
R91* Wortelkap met stift €152,09
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €73,01
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €121,68
e. Temporaire voorzieningen  
R80* Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies €30,42
R85* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies €12,17
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
Hoofdstuk IX – Behandelingen kauwstelsel (G-codes)
Code Omschrijving Tarief
a.
Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek / diagnostiek bij OPD
G21 Functieonderzoek kauwstelsel €109,51
G22 Verlengd onderzoek OPD €219,02
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie €97,34
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) €63,88
G62* Stabilisatieopbeetplaat €164,26
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk €48,67
G47 Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie A €73,01
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
G43 Consult OPD-therapie B (complex) €122,89
G44* Therapeutische injectie €66,92
G46* Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) €48,67
G48 Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie B €121,68
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie €91,26
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling €91,26
G12 Centrale relatiebepaling €85,17
G13 Protrale/laterale bepalingen €60,84
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €547,54
G16 Therapeutische positiebepaling €30,42
G20 Beetregistratie intra-oraal €60,84
Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur €32,85
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte €30,42
G65* Indirect planmatig inslijpen €334,61
G66 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €60,84
G69* Beetbeschermingsplaat €66,92
G33* Aanbrengen front / hoektandgeleiding €60,84
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €304,19
G72 Controlebezoek MRA €30,42
G73* Reparatie MRA met afdruk €48,67
d. Myofunctionele apparatuur
G74* Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur €128,37
Hoofdstuk X – Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies €45,63
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €34,07
H21 Kosten hechtmateriaal €6,29
H26 Hechten weke delen €66,92
H50 Terugzetten / terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €60,84
H55 Terugzetten / terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €18,25
b. Onderdeel B  
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €60,84
H33 Hemisectie van een molaar €73,01
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €73,01
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €54,75
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €36,50
  Wortelpuntoperatie per tandwortel
 
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €73,01
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €97,34
H44 Primaire antrumsluiting €66,92
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €85,17
  Cyste-operatie
 
H60 Marsupialisatie €85,17
H65 Primaire sluiting €164,26
  Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
 
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €85,17
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €164,26
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €115,59
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €194,68

 

Hoofdstuk XI – Kunstgebitten (P-codes)
Code Omschrijving Tarief
a.
Gedeeltelijk kunstgebit
P01* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €91,26
P02* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €182,51
P03* Frame kunstgebit, 1-4 elementen €249,44
P04* Frame kunstgebit, 5-13 elementen €340,69
b. Volledig kunstgebit  
P20* Volledig kunstgebit bovenkaak €182,51
P21* Volledig kunstgebit onderkaak €243,35
P22* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €395,45
P23* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak €121,68
c. Toeslagen  
P40 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit €65,70
P41 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €30,42
P42 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €60,84
P43 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting €36,50
P44 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
€82,13
P45 Toeslag immediaat kunstgebit €15,21
P46 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€48,67
P47 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €18,25
P48 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls €91,26
P49 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €60,84
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit  
P60 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak €42,59
P61 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak €42,59
P62* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak €85,78
P63* Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
€86,39
P64* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak €74,83
P65* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
€77,87
P66* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
€170,35
P67 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
€30,42
P68* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€18,25
P69* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€48,67
P70* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€18,25
P71* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak
€48,67
P72* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€48,67
Hoofdstuk XII – Tandvleesbehandelingen (T-codes)
Code Omschrijving Tarief
a.
Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €176,43
T021 Grondig reinigen wortel, complex €32,85
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €24,34
T032 Evaluatie initiële behandeling / chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €109,51
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €66,92
T042 Consult parodontale nazorg €92,47
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg €122,89
T044 Complex consult parodontale nazorg €163,65
  Parodontale chirurgie
 
T070 Flapoperatie tussen twee elementen €197,72
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €304,19
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) €365,03
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €60,84
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €163,65
T076 Tuber- of retromolaarplastiek €76,05
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
 
T101 Tuber- of retromolaarplastiek €106,47
T102 Tandvleestransplantaat, per element €57,80
T103 Tandvleescorrectie per sextant €152,09
  Toepassen van regeneratietechniek
 
T111* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €365,03
T112* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €121,68
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €197,72
  Parodontale kroonverlengingsprocedure
 
T121 Kroonverlenging per element €197,72
T122 Kroonverlenging per sextant €365,03
  Mucogingivale chirurgie
 
T141 Tandvleestransplantaat €115,59
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap €365,03
  Directe postoperatieve zorg
 
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €60,84
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €163,65
  Diversen
 
T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €42,59
T162 Behandeling tandvleesabces €82,13
T163* Toepassing lokaal medicament €65,70
T164* (Draad)Spalk €24,34
T165 Uitgebreide voedingsanalyse €60,84
Hoofdstuk XIII – Implantaten (J-codes)
Code Omschrijving Tarief
J97
Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie €182,78
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €103,44
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01 Initieel onderzoek implantologie €67,48
J02* Verlengd onderzoek implantologie €103,81
J03* Proefopstelling €140,15
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €46,72
b. I Pre-implantologische chirurgie  
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €249,15
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €155,72
J11 Prepareren donorplaats €140,15
J12* Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak €150,53
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen  
J06 Vrijleggen foramen mentale €31,14
J15* Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant €88,24
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte €134,96
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad €62,29
J19 Toeslag esthetische zone €67,48
c. Implantologische chirurgie  
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €237,21
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak €98,10
J23* Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) €77,86
J29* Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) €36,85
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €171,29
J36 Verwijderen implantaat €34,26
J27 Vervangen eerste implantaat €237,21
J37 Vervangen volgend implantaat €98,10
J39 Uitvoeren autotransplantaat €181,15
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) €181,15
d. Diversen  
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond €20,76
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats €109,00
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie €116,79
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €119,39
J33 Kosten implantaat €333,85
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €10,38
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat €24,40
J87* Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat €269,92
e. Mesostructuur  
J45* Plaatsen eerste drukknop €124,58
J41* Plaatsen elke volgende drukknop €36,33
J42* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €212,82
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €67,48
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €25,95
f. Prothetische behandeling na implantaten  
J50* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €534,64
J51* Onder klikgebit €347,78
J52* Boven klikgebit €347,78
J53* Omvorming klikgebit €103,81
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €134,96
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €155,72
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €181,67
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €88,24
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten €114,20
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten €140,15
g. Nazorg implantologie  
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €57,10
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €93,43
h. Prothetische nazorg  
J70* Opvullen zonder staafdemontage €145,34
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €181,67
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €207,63
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €233,58
J74* Reparatie zonder staafdemontage €57,10
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €109,00
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €134,96
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €160,91
J78* Verwijderen én vervangen drukknop €25,95
i. Ketenzorg implantologie  
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor
een implantaatgedragen kunstgebit
€528,41
Hoofdstuk XIV – Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U-codes)
Code Omschrijving Tarief
U25*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €13,86
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €15,98
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €15,98
Hoofdstuk XV – Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes)
Code Omschrijving Tarief
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten €13,86
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum

Disclaimer
Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse
Zorgautoriteit. Mondzorgkliniek Stichtse Vecht is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of
voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. De NZa
tariefbeschikking is altijd leidend.

bel

email

route

aanmelden