Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy- en cookieverklaring:

Bij Mondzorgkliniek Stichtse Vecht hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Informeren:

Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken:

Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens:

Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Uw gegevens blijven bij ons:

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Beveiligen:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij respecteren uw wettelijke rechten:

Op basis van de wet heeft u verschillende rechten.
In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Afhankelijk van de door ons aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Inschrijven en afspraak maken

Indien u zich via onze website, per e-mail of in onze tandartsenpraktijk bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het inplannen van een afspraak.

Het uitvoeren van een behandeling en het bijhouden van uw medisch dossier

In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Uitvoering van de overeenkomst

voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;

(Uitdrukkelijke) toestemming

voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;

Gerechtvaardigd belang

in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;

Wettelijke verplichting

voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren van de bestelling die u in onze webshop heeft geplaatst.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

   • Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
   • Uw naam, adres een woonplaats;
   • Accountgegevens;
   • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
   • De naam van uw zorgverleners of apotheek;
   • Tijdstip van uw afspraak;
   • Betalingsgegevens en factuuradres;
   • Gegevens betreffende uw gezondheid;
   • Burgerservicenummer (BSN);

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

   • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers (voor het versturen van e-mails, het maken van
    een afspraak per e-mail, en om uw gegevens/medisch dossier veilig op te slaan en te bewaren);
   • Betaaldienstverleners (uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de
    betaling);
   • Uw zorgverzekeraar (uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de vergoeding van declaraties
    die u indient);
   • Tandtechnicus, parodontoloog en andere collega’s of specialisten waar wij mee
    samenwerken voor sommige behandelingen (uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de
    behandeling, en alleen na uw uitdrukkelijke toestemming)

Bij Mondzorgkliniek Stichtse Vecht doen we er alles aan om uw privacy te garanderen. Uw dossier wordt bewaakt en de gegevens zullen nooit zonder uw toestemming met derden worden gedeeld. Indien overleg met andere collega’s of specialisten noodzakelijk is, zullen we dit alleen met uw goedkeuring doen.

Voor een correcte afhandeling van de administratie en facturatie delen wij uw persoonsgegevens en wat gedeclareerd is met Infomedics. Infomedics gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Infomedics is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het privacybeleid van Infomedics kunt u hier vinden.
NB. Ook hier geldt: uw dossier met vakinhoudelijke informatie is vertrouwelijk, deze informatie delen wij nooit met derden zonder uw toestemming, dus ook niet met Infomedics.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden, zoals Infomedics.nl (die onze financiële administratie regelt); tandarts.nl (waar u de huidige tandartstarieven kunt vinden), independer.nl, hoyhoy.nl en zeker.com (vergelijkingswebsites waar u kunt bekijken welke verzekering het beste bij u past).
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Sessie cookies

Wij maken op deze website gebruik van zogeheten sessie-cookies. Sessie-cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Omdat de sessie-cookies die wij gebruiken functionele cookies zijn, is het niet vereist om de internetgebruiker daarvoor om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De sessie-cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Third-party cookies en embedded content (cookies van anderen)

Een derde partij maakt of verzendt indirecte cookies tijdens uw bezoek aan een webpagina van ahtandartsen.nl. Zo’n derde partij is bv. Google of Facebook.
Om u van dienst te zijn, hebben wij op sommige pagina’s een widget geplaatst van zorgkaartnederland.nl, independer.nl en facebook, waar u reviews kunt lezen over onze tandartsenpraktijk. En op de pagina over doorzichtige beugels vindt u bijvoorbeeld een YouTube infofilmpje over beugels. Via deze widgets en embedded content worden cookies geplaatst.

Geen permanente cookies, geen analytische cookies

Wij maken op dit moment geen gebruik van Google Analytics, ook geen ander programma dat statistieken bijhoudt. Mogelijk zullen wij dit nog wel gaan doen, om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. In dat geval zal de Google Analytics tool privacyvriendelijk worden ingesteld, zodat statistieken te allen tijde geheel geanonimiseerd danwel gepseudonimiseerd zijn. We zullen nooit statistieken bijhouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Cookies weigeren of verwijderen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bij het weigeren van cookies is het mogelijk dat u bijvoorbeeld een infofilmpje niet kan bekijken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-07-2021.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondzorgkliniek Stichtse Vecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mondzorgklinieksv.nl

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mondzorgkliniek Stichtse Vecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inschrijven op de website is sneller dan tandenpoetsen. Vul het inschrijfformulier in en maak meteen een afspraak!

Een praktijk voor iedereen!

Mondzorgkliniek Stichtse Vecht is er voor iedereen! Iedereen is welkom, kinderen en volwassenen. Het maakt niet uit of u nou 32 tanden hebt of 1 of helemaal geen tanden meer hebt. Bent u bang voor de tandarts? Dat is niets om u voor te schamen. U bent écht niet de enige en wij maken angst patiënten dagelijks mee. Vaak is die angst het gevolg van een behandeling door een tandarts die vergeet dat er een mens in de stoel ligt, en geen gebit. Wij helpen u graag verder om over die angst heen te komen. Geef even bij de intake aan dat u angstig bent en wij houden hier rekening mee. Samen gaan we aan de slag om uw angst te verminderen. Zodat ook u straks met een gerust hart naar de tandarts durft te gaan.

bel

email

route

aanmelden